Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Nhà đầu tư cá nhân hoặc đại diện nhà đầu tư/ doanh nghiệp đăng ký
  * Thông tin phải nhập  
 

 
 
Thông tin về người đăng ký
Họ và tên :*
Giới tính:*
Chức danh trong DN/ tổ chức (nếu đại diện cho DN/ NĐT là tổ chức ) :
Số CMND/ passport (đối với NĐT nước ngoài) :*
Nơi cấp:*    Ngày cấp:* (dd/mm/yyyy)
Thường trú :
(Số nhà, đường phố, phường xã, quận huyện, tỉnh thành)
Điện thoại:*    Fax:    Email:*
Website: 
Thông tin doanh nghiệp/ nhà đầu tư
Tên doanh nghiệp/NĐT :* (ghi đầy đủ như trong GCN)
Tên viết tắt :
Tên giao dịch :
Tên Giám đốc (người đại diệp pháp luật) :*
Số giấy chứng nhận ĐKDN/ ĐKĐT :*
Ngày cấp:*  (dd/mm/yyyy)  Cơ quan cấp:*
Vốn Điều lệ/ Vốn đăng ký : (triệu đồng)
Loại hình doanh nghiệp :*
Trụ sở chính :* (Số nhà, đường phố, phường xã, quận huyện, tỉnh thành)
Điện thoại:*    Fax:    Email:*
Website: 
Sản phẩm và dịch vụ chính: * 
Nội dung hỏi/ trao đổi: * 
Trong trường hợp có file đính kèm, sử dụng chức năng attach file dưới đây:
Attach files (nhỏ hơn 5Mb):
 
     
   

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư