Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Chính sách - Pháp luật » Chi tiết
Bộ Công Thương tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 3720/QĐ-BCT ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 – 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/10/2018.
bo cong thuong tiep tuc don gian hoa dieu kien dau tu kinh doanh
Có 8 lĩnh vực kinh doanh được Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm, đơn giàn hóa điều kiện đầu tư kinh doanh giai đoạn 2019-2020 (ảnh minh hoạ)

Quyết định 3720 nêu rõ, việc rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương cho giai đoạn 2019-2020 dựa trên cơ sở các tiêu chí: Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; yêu cầu của quản lý nhà nước và đánh giá hiệu quả của việc quản lý nhà nước đối với các điều kiện đầu tư kinh doanh; thực tiễn hoạt động trong thời gian qua; tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phù hợp với các cam kết quốc tế.

Theo đó lĩnh vực kinh doanh thực phẩm có số lượng điều kiện hiện hành 132 điều kiện, đề xuất cắt giảm 79 điều kiện; đơn giản hóa 34 điều kiện.

Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá có số lượng điều kiện hiện hành là 65 điều kiện, đề xuất chuyển hậu kiểm 8 điều kiện.

Lĩnh vực kinh doanh rượu có số lượng điều kiện hiện hành là 30 điều kiện, đề xuất cắt giảm 6 điều kiện; chuyển hậu kiểm 7 điều kiện.

Lĩnh vực điện lực có số lượng điều kiện hiện hành là 49 điều kiện. Đề xuất cắt giảm 7 điều kiện; đơn giản hóa 2 điều kiện; chuyển hậu kiểm: 3 điều kiện.

Lĩnh vực kinh doanh hóa chất có số lượng điều kiện hiện hành là 77 điều kiện. Đề xuất cắt giảm 15 điều kiện; đơn giản hóa 24 điều kiện; hậu kiểm 12 điều kiện.

Lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, bảo hành bảo dưỡng ô tô số lượng điều kiện hiện hành là 13 điều kiện. Số lượng điều kiện cắt giảm 2 điều kiện; số lượng điều kiện chuyển sang hậu kiểm 1 điều kiện.

Lĩnh vực khoáng sản có số lượng điều kiện hiện hành là 6 điều kiện. Đề xuất cắt giảm 1 điều kiện.

Lĩnh vực kinh doanh than có số lượng điều kiện hiện hành 8 điều kiện. Đề xuất cắt giảm 1 điều kiện.

Nguyên tắc rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh là phải tiếp tục rà soát các ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư sửa đổi theo tinh thần Nghị quyết 19-2018/NQ-CP cho giai đoạn 2019-2020; thực hiện rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh theo các nguyên tắc của Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018; rà soát cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh giai đoạn 2019-2020 đối với các ngành, nghề thuộc Phụ lục 4 của Luật Đầu tư đã được rà soát và chưa được rà soát tại Quyết định số 3610a/QĐ-BCT, theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế.

Quang Lộc

  Các bài viết mới
▪  Luật Cạnh tranh 2018: Hướng đến môi trường kinh doanh lành mạnh  (15/10/2018)
▪  Nghị định 87/2018/NĐ-CP: 'Lợi ích kép' cho doanh nghiệp  (24/09/2018)
▪  Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo  (22/08/2018)
▪  Chính phủ sẽ ban hành nghị định về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá  (25/07/2018)
▪  Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành  (12/06/2018)
▪  Chính thức điều chỉnh thời gian thông qua Luật Đặc khu  (11/06/2018)
▪  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018  (05/06/2018)
▪  Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Cạnh tranh ra ngoài lãnh thổ  (24/05/2018)
▪  Ưu đãi phi kinh tế cho đặc khu kinh tế  (23/05/2018)
▪  Bộ Công Thương cắt giảm thêm hơn 50 thủ tục hành chính  (02/05/2018)
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư