Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: CSDL đầu tư » Các chuyên đề về FDI
Dòng vốn FDI vào khu vực APEC đã tăng trưởng 16% trong năm 2011 so với năm 2010 lên tới 733 tỷ USD và dự kiến năm 2012 tiếp tục tăng trưởng thêm 14% bất chấp các khó khăn còn tồn tại trong khu vực Euro. Trong thực tế, giai đoạn năm 2009-2011 bình quân hàng năm thu hút FDI vào khu vực APEC cao hơn 13% so với trung bình hàng năm của khu vực trong giai đoạn trước khủng hoảng 2005-2007.
Chi tiết »
Trong khuôn khổ bài viết này tác giả không đi sâu vào phân tích các mô hình kinh tế định lượng ảnh hưởng đến thu hút dòng vốn FDI mà chỉ khái quát hóa các biến kinh tế, xã hội có tác động đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài. Môi trường chính trị- xã hội. Rõ ràng sự ổn định chính trị là yếu tố kiên quyết để một công ty đa quốc gia đưa ra quyết ...
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư