Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Chính sách - Pháp luật » Các quy định Nhà đầu tư cần biết
Bảo đảm đầu tư theo Luật Đầu tư 2014Điều 9. Bảo đảm quyềnsở hữu tài sản1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư khôngbị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưngdụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạngkhẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thườngtheo quy ...
Chi tiết »
Hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2014Điều 19. Hình thức hỗtrợ đầu tư1. Các hình thức hỗ trợ đầu tư:a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạtầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhânlực;c) Hỗ trợ tín dụng;d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất,kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi ...
Chi tiết »
Ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2014Điều 15. Hình thức vàđối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhậpdoanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thờigian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóanhập ...
Chi tiết »
STT NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN (Luật Đầu tư 67/2014, được sửa đổi và bổ sung năm 2016) 1 Sản xuất con dấu 2 Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) 3 Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ 4 Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị7 5 Kinh doanh súng bắn sơn 6 Kinh doanh quân ...
Chi tiết »
CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 67/20141- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (Điều 22 Luật Đầu tư 67/2014)Nhàđầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khithành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tưnước ngoài phải có dự án đầu tư2- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế (Điều 24 ...
Chi tiết »
Theo Luật Đầu tư số 67/2014Điều 6. Ngành, nghề cấmđầu tư kinh doanh1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanhsau đây:a) Kinh doanh các chất ma túy theo quyđịnh tại Phụ lục 1 của Luật này;b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoángvật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật,động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tếcác ...
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư