Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Đồng hành cùng Nhà đầu tư » Nhà đầu tư có ý kiến » Chi tiết
Câu hỏi : Tôi là Việt kiều Mỹ hiện muốn về đầu tư tại quê hương, vậy xin cho hỏi những lĩnh vực và địa bàn đầu tư nào mà Việt Nam cho hưởng ưu đãi đầu tư ?

Trả lời:

 

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư

1. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo.

2. Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới.

3. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao.

4. Sử dụng nhiều lao động.

5. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có quy mô lớn.

6. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc.

7. Phát triển ngành, nghề truyền thống.

8. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích.

 Địa bàn ưu đãi đầu tư

1. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Khu công nghệ cao, khu kinh tế.

  Các bài viết đã đăng
▪  thủ tục đầu tư ra nước ngoài  (27/11/2012)
▪  Quy định việc Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài  (27/11/2012)
▪  Thủ tục đăng ký vốn điều lệ của Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần  (27/11/2012)
▪  Thủ tục đối với việc Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam  (27/11/2012)
▪  Thủ tục giải thể doanh nghiệp  (27/11/2012)
▪  Thủ tục thây đổi chủ doanh nghiệp tư nhân  (27/11/2012)
▪  Đặt tên cho doanh nghiệp  (27/11/2012)
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư