Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: CSDL đầu tư
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài luỹ kế tới tháng 9/2017Tính đến ngày 20/9/2017, cả nước có 24.199 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 310,19 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ...
Chi tiết »
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 8/2017Tính đến ngày 20/8/2017, cả nước có 23.972 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 308,59 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 165,15 tỷ USD, bằng 53,5% tổng vốn đăng ký còn ...
Chi tiết »
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 21,93 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 7/2017Tính đến ngày 20/7/2017, cả nước có 23.737 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 307,86 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 163,9 tỷ USD, bằng 53,2% tổng vốn đăng ký còn hiệu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 6/2017Tính đến ngày 20/06/2017, cả nước có 23.594 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 306,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 162,57tỷ USD, bằng 53% tổng vốn đăng ký còn hiệu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 12,13 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 5/2017Tính đến ngày 20/05/2017, cả nước có 23.545 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 303 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 160,98 tỷ USD, bằng 53,1% tổng vốn đăng ký còn hiệu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 10,95 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 4/2017Tính đến ngày 20/04/2017, cả nước có 23.272 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 302,64 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 159,63 tỷ USD, bằng 52,7% tổng vốn đăng ký còn ...
Chi tiết »
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 3,4 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 2/2017Tính đến ngày 20/02/2017, cả nước có 22.904 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 297 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 156,35 tỷ USD, bằng 52,6% tổng vốn đăng ký còn hiệu ...
Chi tiết »
Tính chung trong Quý I năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 7,71 tỷ USD, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 3/2017Tính đến ngày 20/03/2017, cả nước có 23.071 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 300,7 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 158,45 tỷ USD, bằng 49,3% tổng vốn đăng ký còn hiệu ...
Chi tiết »
Tính chung trong tháng 01 năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 1,58 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/01/2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ...
Chi tiết »
Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 18,103 tỷ USD, bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2015.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/11/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu ...
Chi tiết »

Trang: « 1234567 »

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư