Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: CSDL đầu tư
Tính đến ngày 20/10/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/10/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ...
Chi tiết »
Tính đến ngày 20/08/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/08/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ...
Chi tiết »
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 12,94 tỷ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2015.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/07/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 8,55 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm 2015.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/06/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,25 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 6,88 tỷ USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2015.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện: Tính đến ngày 19/04/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 4,65 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015.2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư:Theo số liệu của hệ thống thông tin về ...
Chi tiết »
Tính chung trong Quý I năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,026 tỷ USD, tăng 119,1% so với cùng kỳ năm 2015.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/03/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,5 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2015.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ...
Chi tiết »
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,803 tỷ USD, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2015.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/02/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2015.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu ...
Chi tiết »
Tính chung trong tháng 1 năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,334 tỷ USD, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2015. 1. Tình hìnhhoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/01/2016, ước tính các dự án đầu tưtrực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 800 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳnăm 2015. Tìnhhình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực đầu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 12 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 22,757 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2014. 1.Tình hình hoạt động:Vốnthực hiện:Trong 12 tháng năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoàiđã giải ngân được 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% vớicùng kỳ năm 2014.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 11 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 20,22 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014. 1.Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Trong 11 tháng năm 2015, ước tính các dự án đầu tưtrực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 13,2 tỷUSD, tăng 17,9% với cùng kỳ năm 2014.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vựcĐTNN (kể cả ...
Chi tiết »

Trang: « 12345678 »

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư