Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: CSDL đầu tư
Tính chung trong 10 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 19,29 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2014. 1.Tình hình hoạt động:Vốnthực hiện:Trong 10 tháng năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoàiđã giải ngân được 11,8 tỷ USD, tăng 16,3% vớicùng kỳ năm 2014.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầuthô) trong ...
Chi tiết »
Tính chung trong 9 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,15 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2014. 1.Tình hình hoạt động:Vốnthực hiện:Trong 9 tháng năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoàiđã giải ngân được 9,65 tỷ USD, tăng 8,4% với cùngkỳ năm 2014.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầuthô) trong 9 tháng năm 2015 ...
Chi tiết »
Tính chung trong 8 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,33 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014.1.Tình hình hoạt động:Vốnthực hiện:Trong 8 tháng năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoàiđã giải ngân được 8,5 tỷ USD, tăng 7,6% với cùngkỳ năm 2014.Tình hình xuất, nhập khẩu:Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầuthô) trong 8 tháng năm 2015 đạt 74,6 ...
Chi tiết »
Tính chung trong 7 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 8,8 tỷ USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2014. 1.Tình hình hoạt động:Vốnthực hiện:Trong 7 tháng năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoàiđã giải ngân được 7,4 tỷ USD, tăng 8,8% với cùngkỳ năm ...
Chi tiết »
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014. 1.Tình hình hoạt động:Vốnthực hiện:Trong 6 tháng đầu năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nướcngoài đã giải ngân được 6,3 tỷ USD, tăng 9,6%với cùng ...
Chi tiết »
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,29 tỷ USD, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2014. 1.Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Trong 5 tháng đầu năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp ...
Chi tiết »
Tính chung trong Quý I năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,837 tỷ USD. Tính chung trong Quý I năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,837 tỷ USD ...
Chi tiết »
Tính lũy kế đến 31/12/2014 đã có 930 dự án ĐTRNN với tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư Việt Nam là 14,85 tỷ USD, điều chỉnh tăng vốn cho 92 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 4,93 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký (cả cấp mới và tăng thêm) là 19,78 tỷ USD. Riêng trong năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn song tình hình đầu tư ...
Chi tiết »
Tính chung cả cấp mới và tăng vốn trong 12 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20,23 tỷ USD, bằng 93,5% so với cùng kỳ 2013 và tăng 19% so với kế hoạch năm2014 (17 tỷ USD). 1. Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Tính đến ngày 15/12/2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 12,35 tỷ USD, ...
Chi tiết »
1. Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Trong 11  tháng  năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,2 tỷ USD, tăng 6,2 % so với cùng kỳ năm 2013. Tình hình xuất, nhập khẩu: Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 11 tháng năm 2014 đạt 92,212 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 67,3% kim ngạch ...
Chi tiết »

Trang: « 123456789 »

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư