Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: CSDL đầu tư
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 tháng năm 2012 Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 10 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,49 tỷ USD, bằng 75,3% so với cùng kỳ 2011. Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình đầu tư ...
Chi tiết »
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2012Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 9 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,52 tỷ USD, bằng 72,1% so với cùng kỳ 2011. Vốn thực hiện: Trong 9 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân ...
Chi tiết »
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2012 như sau: 1.Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Trong 5 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực ...
Chi tiết »
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 tháng đầu năm 2012 như sau: Tình hình hoạt động:          Vốn thực hiện: Trong 4 tháng đầu năm 2012, ước ...
Chi tiết »
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ FDI NĂM 2009   Vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam cả năm 2009 ước đạt 21,48 tỷ USD, vốn thực hiện ước đạt 10 tỷ USD 1. Tình hình hoạt động: Trong năm 2009, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10 tỷ USD, bằng 87% so với năm 2008. Xuất ...
Chi tiết »
Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2010 Tải file
Chi tiết »
            UBND TỈNH TÂY NINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ                          Độc lập - Tự do - Hạnh ...
Chi tiết »
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong Quý I năm 2012 và luỹ kế đến tháng 3 năm 2012. Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 tháng đầu năm 2012 như sau:   1.Tình hình hoạt động: Vốn thực ...
Chi tiết »
Thống kê số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài đến cuối năm 2011 tải file
Chi tiết »

Trang: « 5678910

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư