Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: CSDL đầu tư
Tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 8/2018Tính lũy kế đến ngày 20/8/2018, cả nước có 26.438 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 333,83 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 7 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 22,94 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 7/2018Tính lũy kế đến ngày 20/7/2018, cả nước có 26.214 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 333,03 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 6/2018Tính lũy kế đến ngày 20/6/2018, cả nước có 25.953 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 331,24 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ...
Chi tiết »
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 được đánh giá là cao nhất trong những năm trở lại đây, gây áp lực đến việc kiểm soát cho cả năm 2018. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu được các cơ quan chức năng đề ra là kiểm soát chặt chỉ số này ở mức dưới 4% (chỉ tiêu Quốc hội giao). Đảm bảo ổn định cung - cầu các mặt hàng trên thị trườngCPI cao nhất những năm trở lại đâyThông tin ...
Chi tiết »
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 9,9 tỷ USD, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 5/2018Tính lũy kế đến ngày 20/5/2018, cả nước có 25.691 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 323 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ...
Chi tiết »
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 4/2018Tính lũy kế đến ngày 20/4/2018, Cả nước có 25.524 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 321,25 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ...
Chi tiết »
Riêng trong Quý I năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăngthêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% sovới cùng kỳ năm 2017. Vốn thực hiện củadự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,88tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳnăm 2017.Tính lũy kế đếnngày 20/03/2018, Cả nước có 25.339 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 319,98 tỷ USD. Vốn ...
Chi tiết »
Riêng trong Quý I năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăngthêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% sovới cùng kỳ năm 2017. Vốn thực hiện củadự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,88tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳnăm 2017.Tính lũy kế đếnngày 20/03/2018, Cả nước có 25.339 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 319,98 tỷ USD. Vốn ...
Chi tiết »
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 02/2018Tính đến ngày 20/02/2018, Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế ...
Chi tiết »
Riêng trong tháng 01 năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 1,255 tỷ USD, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 01/2018Tính đến ngày 20/01/2018, Các nhà ĐTNN đã ...
Chi tiết »

Trang: 12345 »

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư