Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: CSDL đầu tư
Trong 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018Trong 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt ...
Chi tiết »
Tính đến 20/6/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 18,47 tỷ USD, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2018.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:1. Tình hình thu hút ĐTNN 6 tháng đầu năm 2019:1.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Trong 6 tháng đầu 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,1 tỷ USD, tăng gần 8% ...
Chi tiết »
Tính đến 20/4/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 14,59 tỷ USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:1. Tình hình thu hút ĐTNN 4 tháng đầu năm 2019:1.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Trong 4 tháng đầu 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,7 tỷ USD, tăng 7,5% so ...
Chi tiết »
Tính đến 20/3/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký của Quý I trong vòng 3 năm trở lại đâyI. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:1. Tình hình thu hút ĐTNN Qúy I năm 2019:1.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Trong Quý I /2019, ước tính các dự án ...
Chi tiết »
Tính đến 20/2/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:1. Tình hình thu hút ĐTNN 2 tháng đầu năm 2019:1.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Trong 2 tháng đầu năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân ...
Chi tiết »
Tính chung trong tháng 01 năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 1,9 tỷ USD, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:1. Tình hình thu hút ĐTNN tháng 01 năm 2019:1.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Trong tháng 01 năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,55 ...
Chi tiết »
Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 27,9 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:1. Tình hình thu hút ĐTNN 10 tháng năm 2018:1.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/10/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 15,1 tỷ USD, ...
Chi tiết »
Tính chung trong 9 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,37 tỷ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:1. Tình hình thu hút ĐTNN 9 tháng năm 2018:1.1. Tình hình hoạt động:Vốn thực hiện:Tính đến ngày 20/9/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 13,25 tỷ USD, ...
Chi tiết »
Tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 8/2018Tính lũy kế đến ngày 20/8/2018, cả nước có 26.438 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 333,83 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 7 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 22,94 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 7/2018Tính lũy kế đến ngày 20/7/2018, cả nước có 26.214 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 333,03 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu ...
Chi tiết »

Trang: 12345 »

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư