Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: CSDL đầu tư
Riêng trong tháng 01 năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 1,255 tỷ USD, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 01/2018Tính đến ngày 20/01/2018, Các nhà ĐTNN đã ...
Chi tiết »
Tính chung trong 12 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình chung về thu hút ĐTNN.Lũy kế đến 20/12/2017: Cả nước có 24.748 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 318,72 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 172,35 tỷ USD, bằng 54% ...
Chi tiết »
Tính chung trong 11 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 33,09 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài luỹ kế tới tháng 11/2017Tính đến ngày 20/11/2017, cả nước có 24.580 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 316,91 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ...
Chi tiết »
Tính chung trong 10 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 28,24 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài luỹ kế tới tháng 10/2017Tính đến ngày 20/10/2017, cả nước có 24.397 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 312,91 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ...
Chi tiết »
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài luỹ kế tới tháng 9/2017Tính đến ngày 20/9/2017, cả nước có 24.199 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 310,19 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ...
Chi tiết »
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 8/2017Tính đến ngày 20/8/2017, cả nước có 23.972 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 308,59 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 165,15 tỷ USD, bằng 53,5% tổng vốn đăng ký còn ...
Chi tiết »
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 21,93 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 7/2017Tính đến ngày 20/7/2017, cả nước có 23.737 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 307,86 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 163,9 tỷ USD, bằng 53,2% tổng vốn đăng ký còn hiệu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 6/2017Tính đến ngày 20/06/2017, cả nước có 23.594 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 306,3 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 162,57tỷ USD, bằng 53% tổng vốn đăng ký còn hiệu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 12,13 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 5/2017Tính đến ngày 20/05/2017, cả nước có 23.545 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 303 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 160,98 tỷ USD, bằng 53,1% tổng vốn đăng ký còn hiệu ...
Chi tiết »
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 10,95 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016.I. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 4/2017Tính đến ngày 20/04/2017, cả nước có 23.272 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 302,64 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 159,63 tỷ USD, bằng 52,7% tổng vốn đăng ký còn ...
Chi tiết »

Trang: 12345 »

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư