Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư ra nước ngoài
Những nội dung cơ bản về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Kháiniệm và phạm vi đầu tư trực tiếp ra nước ngoàiĐầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong khuôn khổ quy định và luậtpháp Việt Nam hiện hành là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ranước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư, thành lập tổ chức kinh tế ở nước ngoàivà trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó ở nước ngoài. Tổ chức kinh tế ở nước ngoài ...
Chi tiết »
Lựa chọn địa bàn, lĩnh vực và hình thức đầu tư Lựa chọn địa bàn, phương thức và hình thức đầu tư ra nước ngoài từ ViệtNam thuộc về quyền của nhà đầu tư, phù hợp với luật pháp Việt Nam và của nướctiếp nhận đầu tư và thông lệ, tập quán quốc tế trong lĩnh vực FDI.Nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp được thànhlập và hoạt động tại Việt Nam ra nước ngoài, chủ động trong hội nhập kinhtế ...
Chi tiết »
Quy trình thủ tục thực hiện tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Chi tiết »
Mẫu biểu thực hiện các thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài  
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư