Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư ra nước ngoài
Những nội dung cơ bản về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Chi tiết »
Lựa chọn địa bàn, lĩnh vực và hình thức đầu tư Lựa chọn địa bàn, phương thức và hình thức đầu tư ra nước ngoài từ Việt Nam thuộc về quyền của nhà đầu tư, phù hợp với luật pháp Việt Nam và của nước tiếp nhận đầu tư và thông lệ, tập quán quốc tế trong lĩnh vực FDI. Nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam ra nước ngoài, chủ động trong hội nhập ...
Chi tiết »
Quy trình thủ tục thực hiện tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 1.      Thẩm quyền phê duyệt, cấp và điều chỉnh GCNĐT - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chấp thuận đầu tư đối với các dự án thuộc các lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, tài chính, tín dụng, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có sử dụng vốn nhà nước từ 150 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 300 tỷ đồng ...
Chi tiết »
Mẫu biểu thực hiện các thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài   ...
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư