Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư vào Việt Nam
Lựa chọn hình thức đầu tư HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ Quyền lựa chọn hình thức, phương thức đầu tư thuộc về nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam cần có dự án đầu tư. Các hình thức, phương thức được nhà đầu tư lựa chọn trong khuôn khổ pháp luật về đầu tư tại Việt Nam: 1.  Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu ...
Chi tiết »
Chuẩn bị, đăng ký/ thẩm tra dự án đầu tư CHUẨN BỊ, ĐĂNG KÝ/ THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Nhà đầu tư tự quyết định về dự án đầu tư; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và thực hiện cam kết đầu tư đã đăng ký. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền lập dự án, quyết định đầu tư, thẩm tra, chứng nhận đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp ...
Chi tiết »
Khái quát quy trình thủ tục đầu tư QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ   Sơ đồ trình tự thủ tục     Ghi chú: - (1), (2), (8), (10): thực hiện tại UBND cấp huyện nơi có dự án (nếu dự án vốn trong nước có diện tích dưới 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng VN): tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án còn lại). - (3), (9): thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. - (4), ...
Chi tiết »
Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ   1.      Hồ sơ đăng ký đầu tư a) Hồ sơ gồm: - Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu); - Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ này, nhà đầu tư phải nộp kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của ...
Chi tiết »
Mẫu đăng ký/đề nghị cấp GCNDT và hướng dẫn cách điền thông tin các mẫu biểu A. Các biểu mẫu đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hướng dẫn điền thông tin vào các mẫu biểu dưới đây: 1. Mẫu đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh ...
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư