Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư vào Việt Nam
Hình thức đầu tư CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ (4)1- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (Điều 22 Luật Đầu tư 67/2014)Nhàđầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khithành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tưnước ngoài phải có dự án đầu tư2- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế (Điều 24 Luật Đầu tư 67/2014)3- Đầu tư theo ...
Chi tiết »
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thẩm quyền tiếpnhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầutư (Điều 28 Nghị định 118/2015)1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồiGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công ...
Chi tiết »
Khái quát quy trình thủ tục đầu tư I. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯNhà đầu tư có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị các thành phần hồ sơ, tài liệu chung không phân biệt thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư. Thành phần hồ sơ chung bao gồm:- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;- Giấy tờ xác nhận tư cách chủ thể, tư cách pháp nhân của nhà đầu tư;- Văn bản đề xuất dự án đầu ...
Chi tiết »
Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện củatừng dự án, dự án đầu tư được thực hiện theo các thủ tục khác nhau. Tham khảo các văn bản pháp luật để thực hiệnLuật Đầu tư 67/2014Nghị định 118/2015Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
Chi tiết »
Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư