Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Đồng hành cùng Nhà đầu tư » Chi tiết
Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần cải cách đồng bộ nền hành chính quốc gia

-Hội thảo “ kịch bản kinh tế Việt nam năm 2017” do VNE tổ chức trong bối cảnhnền kinh tế Việt nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới: Quá trìnhtoàn cầu hóa đang đối đầu với khuynh hướng bảo hộ nội địa của một số quốc giavà khu vực kinh tế; kỳ vọng thực hiện TPP vào năm 2018 đã không còn hiện thực;nền kinh tế kỹ thuật số ( cách mạng công nghiệp lần thứ 4) đang tác động sâusắc đến đến sự thay đổi sản xuất và thương mại truyền thống;chính sách kinh tếcủa chính phủ Mỹ vẫn còn nhiều ẩn số khó lường…Nhìn chung bối cảnh kinh tế thếgiới và khu vực trong năm 2017 so với tình hình năm 2015 khi chúng ta xây dựngkế hoạch kinh tế -xã hội 2016-2020 có nhiều thay đổi, những thách thức mới đốivới nền kinh tế nước ta, nhất là đối với doanh nghiệp trong nước.Có lẽ đây làtrọng tâm mà “kịch bản kinh tế Việt nam năm 2017” cần hướng đến để trao đổi.

       -Ở giác độ kinh tế vĩ mô, vấn đề tiếptục cải cách thể chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong nướcvẫn  là sự chờ đợi của doing nghiệp Việtnam.Từ cách nhìn vấn đề kinh tế Việt nam như trên, tôi xin tham gia với Hộithảo 3 ý kiến sau đây: 

   Thứ nhất: về triển vọng kinh tế Việt nam năm2017.

 1.Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV : mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017  vẫn tập trung bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biếnrõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mớimô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất,kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởinghiệp bền vững, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng….với các chỉ tiêu kinh tế như:

        -Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%.

        -Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%.

       -Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%.

       -Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân ( CPI) khoảng 4%.

       -Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP.

       -Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%....

                   2.Về mặt chính sách, trong năm 2017 Chính phủ vẫn kiên trì áp dụng các chính sách nhằm tăng cường các yếu tốổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời có sự linh hoạt hơn về chính sách tài khoá vàtiền tệ nhằm hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, nhấtlà doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực nông nghiệp, nông thôn; lãnh vực xuấtkhẩu.Trong đó,có một số giải pháp về kinh tế như : (1) điều hành chính sách tàikhóa và tiền tệ linh hoạt, nhất là tỷ giá, lãi suất, tăng trưởng tín dụng, xửlý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ nợ công, cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước,xử lý có hiệu qua nợ đọng  xây dựng cơbản, nợ đọng thuế, triệt để thực hành tiết kiệm (2) tập trung tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế trong nước,thưc hiện các giải pháp có hiệu quả hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sảnxuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, cải thiện môi trường đầu tư… (3)đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là triểnkhai 5 nội dung và 10 nhiệm vụ ưu tiên trong Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tếgiai đoạn 2016-2020 (4) đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng,lãng phí, buôn lậu, gian lận thương mại; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng…

                   Tuy giữa chính sách và thựctiễn của cuộc sống vẫn có khoản cách nhất định, nhưng nhờ vào những cải cách vềthể chế kinh tế đã và đang triển khai, tạo điều kiện cho nền kinh tế vận hành mang tính thị trường hơn, nguồn lực xã hội có điềukiện huy động tốt hơn và nhất là những thách thức trong hội nhập cũng chính làcơ hội để vượt qua những hạn chế của chính mình để phát triển. Năm 2017 cònnhiều khó khăn, nên chưa thể kỳ vọng đến một sự tăng trưởng đột phá nào đó,nhưng hy vọng sẽ là năm chuẩn bị điều kiện cần thiết cho giai đoạn phát triểnmới.

                   Thứ hai: Những nỗ lực của “Chính phủ hànhđộng” trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

                  1. Hệthống pháp luật đã và sẽ tiếp tục hoàn thiện phù hợp với  các cam kết hội nhập, sẽ có tác động cảithiện môi trường đầu tư và kinh doanh cho doanh nghiệp. Những tồn tại trong cơchế bao cấp, đặc quyền doanh nghiệp sẽ hoàn toàn bị bãi bỏ. Hoạt động kinh doanhsẽ được lành mạnh hơn và do đó sẽ tạo cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp làm ănchân chính, cạnh tranh bằng chính năng lực của mình phát triển mạnh mẽ; đồngthời cũng làm mất cơ hội đối với những doanh nghiệp làm ăn không dựa trên nănglực của chính mình, mà dựa vào các phương tiện không chính đáng.

                 2. Quản lý hành chính Nhànước: cải cách hành chính sẽ tiến hành mạnh mẽ; nội dung và phương thức quản lýhành chính Nhà nước cũng sẽ được đổi mới phù hợp với khuôn khổ cam kết WTO,AEC, FTA, TPP… ; tính công khai, minh bạch trong chính sách và trong các loạidịch vụ hành chính công sẽ được thúc đẩy, nên sẽ thuận lợi hơn trong làm ăn củadoanh nghiệp.

                3. Sự hỗ trợ của Nhà nước đốivới doanh nghiệp thông qua đầu tư cải thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hộichính là nội dung thực hiện vai tròa của nhà nước trong tái cơ cấu kinh tế, nênchắc chắn Chính phủ sẽ chuyển ngân sách hỗ trợ không phù hợp đang tồn tại sanghỗ trợ dưới hình thức đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nhất là trong lĩnh vựcnông nghiệp và nông thôn sẽ tạo bước chuyển biến nhanh về chất lượng của hạtầng kỹ thuật và xã hội trong

                 Thậtvậy, ngay từ đầu năm 2016, trong bốicảnh chung của nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, đối diện với nhiều tháchthức trước mắt và lâu dài, Chính phủ không chỉ nổ lực thực hiện các chỉ tiêukinh tế- xã hội của  cả nhiệm kỳ2016-2020, mà quan trọng hơn là phải tạo ra động lực mới cho sự phát triển. Do đó, Chính phủ đã thể hiện quyết tâmcủa một “chính phủ hành động”: Ngày 28.4.2016 Chính phủ ban hành Nghị quyết19-2016/NQ-CP tiếp tục lộ trình nâng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng caonăng lực cạnh tranh quốc gia với mục tiêu đạt mức trung bình ASEAN-4 trên10 chỉtiêu trong năm 2016 ( Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18.3.2014 đạt trung bình ASEAN-6trên 6 chỉ tiêu và NQ 19/NQ-CP ngày 12.3.2015 đạt trung bình AESEAN-4 trên 10chỉ tiêu); ngày 16.5.2016 ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triểndoanh nghiệp đến năm 2020 và hàng loạt những chỉ thị của Thủ tướng chính phủmang tính chất “ thông điệp” của người đứng đầu Chính phủ về chủ trương: Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đốitượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh.  Vần đề đang đặt ra là làm thế nào để rút ngắncon đường từ Nghị quyết của Chính phủ đến đời sống thực tiễn.

                Thứ ba: Để cải thiện môi trườngđầu tư kinh doanh cần cải cách đồng bộ nền hành chính quốc gia.

               1. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa13 đã thông qua nhiều đạo luật liên quan đến thể chế kinh tế bao gồm nhiều bộluật và đạo luật như : bộ luật dân sự, bộ luật dân sự tố tụng, bộ luật hànghải, Luật doanh nghiệp ( sửa đổi); Luật đầu tư ( sửa đổi); Luật quản lý, sửdụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật kinhdoanh bất động sản ( sửa đổi); Luật nhà ở ( sửa đổi); Luật sửa đổi một số điềucủa các luật thuế,  Luật đất đai, Luậtphá sản..đã từng bước hình thành cơ chế vận hành thuận lợi hơn cho thị trường .Bên cạnh đó, các luật liên quan đến tổ chức nền hành chính và tài chính nhưLuật tổ chức chính phủ; Luật chính quyền địa phương; Luật ngân sách nhànước…cũng được xây dựng mới, đã tạo ra một dấu ấn rất quan trọng về đổi mới tư duy quản lý nền kinh tế thịtrường và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế,thể hiện tinh thần đổi mớimạnh mẽ về thể chế kinh tế, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng.

          Tuy nhiên, để xây dựng một nhà nướckiến tạo cần phải chuyển nền hành chính đang mang nặng mục tiêu quản lý, baocấp trách nhiệm dân sự của công dân sang nền hành chính mang tính chất phục vụ.Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước không quản lý xã hội theo phương thứcbao cấp trách nhiệm dân sự của công dân hay nói cách khác là hành chính hóa cácquan hệ dân sự, mà Nhà nước cần nâng cao vai trò trách nhiệm của công dân trongcác quan hệ dân sự. Điển hình là trong các loại thủ tục hành chính tư pháp củanước ta dường như Nhà nước đã làm thay trách nhiệm của công dân trong các quanhệ dân sự như: hoạt động công chứng; thi hành án dân sự; hộ tịch… mà hiện naychúng ta đang gọi là từng bước xã hội hóa.Tư duy bao cấp trách nhiệm của Nhànước trong các quan hệ dân sự đang để lại dấu ấn rất nặng nề trong hệ thốngpháp luật có liên quan. Cách quản lý này vừa không phù hợp với tính chất củanền kinh tế thị trường, vừa làm cho bộ máy quản lý hành chính Nhà nước ngàycàng “phình to” nhưng bất cập.

     2. Cầncụ thể hóa cơ chế: phân quyền, phân cấp và ủy quyền trong từng lĩnh vực quản lýnhà nước.     

      Tổ chức nền hành chínhquốc gia, mà khâu đột phá là tổ chức lại chính quyền địa phương theo nguyên tắcnâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của địa phương nhằm bảo đảm tínhlinh hoạt của thị trường, đang là xu hướng chung trong quản trị công của thếgiới ngày nay. Xu hướng này ở nước ta thường gọi là mở rộng việc phân cấp củaChính phủ cho chính quyền địa phương. Các cơ quan của Chính phủ cần tập trungvào 3 nhiệm vụ:  hoạch định chính sách;ban hành các quy định và kiểm tra giám sát chế tài vi phạm. Còn các quyết địnhcụ thể liên quan đến đời sống kinh tế ở mỗi địa phương, nên  phân quyền và làm rõ trách nhiệm giải trìnhcủa chính quyền  địa phương.Nhiệm vụ củacấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm toàn bộ, có thẩm quyền đầy đủ (tự quyết, tựquản đối với công việc được giao; không trùng lắp giữa việc do Trung ương làm vớiviệc của địa phương làm và công việc giữa các cấp chính quyền trong phạm vi mộtđịa phương với nhau nhằm tránh sự đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo, lẫn lộn, cảntrở trong hoạt động). Từ các chế định của Luật chính quyền địa phương cần xâydựng mối quan hệ giữa trung ương và địaphương theo 3 cơ chế: Phân quyền, ủy quyền và phân cấp.Tuy đặc điểm của mỗiđịa phương sẽ có sự lựa chọn khác nhau trong việc áp dụng 3 cơ chế nêu trên.Xây dựng một nền hành chính thống nhất chứkhông đồng nhất giũa các địa phương.

      Ví dụ, đối với TP. Hồ Chí Minh, Chínhphủ vừa trình Ủy ban thường vụ quốc hội cho phép ban hành một Nghị định thaythế Nghị định 124/2004/NĐ-CP ngày 18.05.2004 và NĐ số 61/2014/NĐ-CP ngày19.06.2014 về  một số cơ chế, chính sách tài chính- ngân sách đặc đối với TP. Hồ ChíMinh,  trong đó đặc biệt nhấn mạnhđến  Khoản 1 Điều 74 Luật NSNN năm 2015 :“ Chính phủ quy định về quản lý; sử dụngngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đốingoại và một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thànhphố Hồ Chí Minh” đã được sự đồng tình rất cao, nhưng vẫn vướng những quyđịnh mang tính phổ biến của các đạo luật có liên quan.

         Do đó, thiết nghĩ, Chính phủ thay vìban hành Nghị định này, sẽ xây dựng Nghị định phân cấp, phân quyền và ủy quyềncho thành phố theo tinh thần của Luật tổ chức chính quyền địa phương và LuậtNSNN bao gồm cả 3 lĩnh vực: tài chính-ngân sách; quản lý đô thị và công vụ trênđịa bàn theo tinh thần Nghị quyết 20 và 16 của Bộ chính trị vể Thành phố. (Năm2001 Thành phố đã trình Chính phủ ban hành NĐ 93 về Thành phố theo hình thứcnày).Dù nghị định nhưng mang tính chất như “một đạo luật cho Thành phố” đượcchế định theo tinh thần Nghị quyết 16 của Bộ chính trị về Thành phố Hồ Chí Minhlà : những vấn đề nào mà luật pháp chưaquy định hoặc quy định nhưng không phù hợp thì Chính phủ cho Thành phố thựchiện thí điểm.Cải cách thể chế phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn.

 

     Kết luận:

   1.Trong thời gian qua Chính phủ đã thể hiệnquyết tâm cải thiện chất lượng công vụ của bộ máy hành chính, nhất là cải cáchthủ tục hành chính đang mang lại niềm tin và kỳ vọng đối với một chính phủ hànhđộng và trên thực tế bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực. Tuynhiên, để các nghị quyết của Chính phủ nhanh chóng thành hiện thực của đời sốngkinh tế- xã hội, nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh củanước ta trong điều kiện hội nhập khu vực và toàn cầu, cần phải cải cách đồng bộcả 3 bộ phận: thể chế hành chính, bộ máy và con người.

      2.Hoàn thiện thể chế kinh tế không chỉ làviệc hoàn thiện các đạo luật liên quan trực tiếp đến sự ra đời và hoạt động củadoanh nghiệp, mà phải đặt nó trong một nội hàm rộng hơn, bao gồm cả hệ thốngquản trị quốc gia, với 3 trụ cột : thể chế kinh tế, nền hành chính công và nềntài chính công.Mọi cải cách cần phải mang tính đồng bộ của cả hệ thống.Đây làyêu cầu rất bức xúc đang đặt ra, khi mà chúng ta  tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật.

       3.Để tạo lập môi trường cạnh tranh bìnhđẳng trước hết cần nhận thức lại chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước phù hợpvới thuộc tính của cơ chế thị trường. Nhà nước theo đuổi mục tiêu phát triểncủa quốc gia, chứ Nhà nước không theo đuổi mục tiêu kinh doanh kiếm lời. Kinhdoanh kiếm lời là chuyện của thị trường.Thu hẹp lãnh vực hoạt động của DNNNhiện nay chính là tạo điều kiện để thị trường phân bố có hiệu quả các nguồn lựcphát triển và tạo lập đầu tư kinh doanh bình đẳng.Trong điều kiện nước ta hiện nay, để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nănglực cạnh tranh tùy thuộc vào 3 nhân tố: kinh tế vĩ mô ổn định; môi trườngpháp lý tốt và nền hành chính mang tính phục vụ. Đây chính là ba nhân tố hỗ trợlớn nhất cho DN phát triển và hội nhập tốt, chứ không phải các chính sách ưuđãi nào khác của Nhà nước.    

  Các bài viết mới
▪  Thời kỳ toàn cầu biến động: thách thức hội nhập  (17/01/2018)
▪  Nâng “chất” cho doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam  (17/01/2018)
▪  Hệ thống phát triển hạ tầng, hệ thống thong tin và ứng dụng công nghệ trong logistics  (17/01/2018)
▪  Dịch vụ logistic Việt Nam những nốt thắt cần phải đột phá  (17/01/2018)
▪  Hội đồng tiền lương quốc gia chốt mức lương tối thiểu vùng năm 2018  (17/01/2018)
▪  Triển vọng tăng trưởng đầu tư FDI từ Hoa Kỳ  (17/01/2018)
▪  Doanh nghiệp trong kinh tế thị trường  (17/01/2018)
▪  Đầu tư từ các nước thành viên ASEAN vào Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng ổn định và đều đặn.  (17/01/2018)
▪  Bối cảnh kinh tế 2017 và định hướng chính sách tiền tệ  (17/01/2018)
▪  Hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức cho Doanh nghiệp Việt Nam  (17/01/2018)
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư