Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Cơ hội đầu tư » Dự án kêu gọi đầu tư

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu “Tư vấn hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và lập hồ sơ mời thầu, hỗ trợ đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP”

 Ban Quản lý Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ (Ban QLDA) thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành tuyển chọn tư vấn thực hiện các công việc sau:

i) Tư vấn hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án theo hình thức đối tác công – tư;

ii) Lập hồ sơ mời thầu và hỗ trợ đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Thông tin về việc thực hiện Dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP) được nêu quy định tại Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư.
Các đơn vị tư vấn có thể liên hệ với bên mời thầu từ 07h30 đến 16h30 thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ) để có thêm thông tin về Dự án.
Các đơn vị tư vấn nộp hồ sơ quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên cho Ban QLDA. Hồ sơ quan tâm cần gửi cho bên mời thầu trước 14h ngày 20/02/2012 theo địa chỉ sau:

Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban QLDA Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ
Số 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam (Phòng 207, nhà B)
Gặp anh Mai Lâm, Điều phối viên Dự án, ĐT: (+84) 80 44239 Fax: (+84) 80 43108 Email: lam@mpi.gov.vn)


Chi tiết Hồ sơ quan tâm xem file đính kèm.

 


 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư