Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư vào Việt Nam » Lựa chọn hình thức đầu tư » Chi tiết
Hình thức đầu tư
CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ (4)
1- Đu tư thành lp t chc kinh tế (Điều 22 Luật Đầu tư 67/2014)
Nhàđầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khithành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tưnước ngoài phải có dự án đầu tư

2- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế (Điều 24 Luật Đầu tư 67/2014)

3- Đầu tư theo hình thức hợp đồng Hợp tác công tư PPP (Điều 27 Luật Đầu tư 67/2014)
Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩmquyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mởrộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụcông.

4- Đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC (Điều 28 Luật Đầu tư 67/2014)
Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quyđịnh của pháp luật về dân sự.
Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nướcngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăngký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.
Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phốiđể thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối docác bên thỏa thuận.

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư