Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư vào Việt Nam » Quy trình thủ tục » Chi tiết
Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư
Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện củatừng dự án, dự án đầu tư được thực hiện theo các thủ tục khác nhau. 
Tham khảo các văn bản pháp luật để thực hiện
Luật Đầu tư 67/2014
Nghị định 118/2015
Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


 


  Các bài viết đã đăng
▪  Khái quát quy trình thủ tục đầu tư  (06/02/2012)
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư