Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Hướng dẫn đầu tư
CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 83/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀICăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Chính phủ ban hành Nghị định quy định về ...
Chi tiết »
Những nội dung cơ bản về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀINguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Điều 51 Luật Đầu tư 67/2014)1. Nhà nước khuyến khích nhà đầu tưthực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộngthị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cậncông nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản ...
Chi tiết »
Hình thức đầu tư CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ (4)1- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (Điều 22 Luật Đầu tư 67/2014)Nhàđầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khithành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tưnước ngoài phải có dự án đầu tư2- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế (Điều 24 Luật Đầu tư 67/2014)3- Đầu tư theo ...
Chi tiết »
Hình thức đầu tư ra nước ngoài Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầutư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quyđịnh của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;c) Mua lại mộtphần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quảnlý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;d) Mua, bán chứng ...
Chi tiết »
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thẩm quyền tiếpnhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầutư (Điều 28 Nghị định 118/2015)1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồiGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công ...
Chi tiết »
Quy trình thủ tục thực hiện tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Thực hiện Thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, va Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài (Điều 54 Luật Đầu tư 67/2014)1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầutư sau đây:a) Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;b) ...
Chi tiết »
Khái quát quy trình thủ tục đầu tư I. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯNhà đầu tư có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị các thành phần hồ sơ, tài liệu chung không phân biệt thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư. Thành phần hồ sơ chung bao gồm:- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;- Giấy tờ xác nhận tư cách chủ thể, tư cách pháp nhân của nhà đầu tư;- Văn bản đề xuất dự án đầu ...
Chi tiết »
Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện củatừng dự án, dự án đầu tư được thực hiện theo các thủ tục khác nhau. Tham khảo các văn bản pháp luật để thực hiệnLuật Đầu tư 67/2014Nghị định 118/2015Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
Chi tiết »
Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Chi tiết »
Mẫu biểu thực hiện các thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 03/2018/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018  THÔNG TƯHƯỚNG DẪN VÀ BAN HÀNH MẪUVĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật Đầu tư số67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Nghị định ...
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư