Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Chính sách - Pháp luật » Các quy định Nhà đầu tư cần biết » Lĩnh vực cấm đầu tư

Theo Luật Đầu tư số 67/2014

Điều 6. Ngành, nghề cấmđầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanhsau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quyđịnh tại Phụ lục 1 của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoángvật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật,động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tếcác loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thựcvật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy địnhtại Phụ lục 3 của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thểngười;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đếnsinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quyđịnh tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm,nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốcphòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư