Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Chính sách - Pháp luật » Các quy định Nhà đầu tư cần biết » Lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích đầu tư
Ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2014

Điều 15. Hình thức vàđối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhậpdoanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thờigian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóanhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiệndự án đầu tư;

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụngđất, thuế sử dụng đất.

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãiđầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;

b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tưtheo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷđồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 nămkể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trươngđầu tư;

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sửdụng từ 500 lao động trở lên;

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanhnghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dựán đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưuđãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đấtđai.

4. Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượngquy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không áp dụng đối với dự ánđầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đốitượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặcbiệt, trừ sản xuất ô tô.

Điều 16. Ngành, nghề ưuđãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

1. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

a) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm côngnghiệp hỗ trợ công nghệ cao; hoạt động nghiên cứu và phát triển;

b) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới,năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

c) Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơkhí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

d) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợcho ngành dệt may, da giày và các sản phẩm quy định tại điểm c khoản này;

đ) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin,phần mềm, nội dung số;

e) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâmsản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậucần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinhhọc;

g) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sửdụng chất thải;

h) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lýcông trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đôthị;

i) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,giáo dục nghề nghiệp;

k) Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc,nguyên liệu làm thuốc, thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống bệnhxã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; nghiên cứukhoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốcmới;

l) Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thểdục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giátrị di sản văn hóa;

m) Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần,điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người caotuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;

n) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tàichính vi mô.

o) Đầu tưkinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinhdoanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệpnhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừakhởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vàvừa.

2. Địa bàn ưu đãi đầu tư:

a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộikhó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khucông nghệ cao, khu kinh tế.

3. Căn cứ ngành, nghề và địa bàn ưu đãiđầu tư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Chính phủ ban hành, sửa đổi,bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.


 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư