Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư ra nước ngoài » Lựa chọn địa bàn, lĩnh vực và hình thức đầu tư

Lựa chọn địa bàn, phương thức và hình thức đầu tư ra nước ngoài từ ViệtNam thuộc về quyền của nhà đầu tư, phù hợp với luật pháp Việt Nam và của nướctiếp nhận đầu tư và thông lệ, tập quán quốc tế trong lĩnh vực FDI.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp được thànhlập và hoạt động tại Việt Nam ra nước ngoài, chủ động trong hội nhập kinhtế quốc tế, tăng cường các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy đầu tưcủa Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời, quản lý có hiệu quả hoạt động đầu tư ranước ngoài của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp nhànước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thúc đẩy đầutư của Việt Nam ra nước ngoài.

 Đề án đưa ra các giải pháp hỗtrợ, thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài, định hướng địa bàn, lĩnh vực đầu tư khuyếnkhích như sau:

1. Định hướng về địa bàn đầu tư ra nước ngoài:

Tiếp tục khai thác và pháthuy thế mạnh của các thành phần kinh tế Việt Nam trong đầu tư vào các thịtrường truyền thống như Lào, Campuchia, các nước trong khu vực, Liên BangNga....

Từng bước mở rộng đầu tư sangcác nước và thị trường mới như Mỹ La Tinh, Đông Âu, châu Phi dựa trên cơ sở lợithế so sánh và thực lực của các thành phần kinh tế Việt Nam.

2. Về lĩnh vực ưu tiên đầu tư ra nước ngoài:

Hỗ trợ các dự án đầu tư ranước ngoài trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất điện năng, khai thác tài nguyênthiên nhiên, trong đó đặc biệt chú trọng các lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khívà khoáng sản khác, lĩnh vực trồng cây công nghiệp.

Khuyến khích và hỗ trợ các dựán đầu tư ra nước ngoài đáp ứng được các yêu cầu trong nước về nguyên liệu phụcvụ sản xuất.

3. Giải pháp hỗ trợ thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài:

a) Tiếp tục xây dựng và hoànthiện khung pháp lý, chính sách về đầu tư ra nước ngoài nhằm tạo điều kiệnthuận lợi và định hướng cho các doanh nhân và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoàian toàn và hiệu quả.

b) Cải tiến thủ tục hànhchính đối với đầu tư ra nước ngoài theo hướng đơn giản thuận tiện, mở rộng hơnnữa diện các dự án thuộc diện đăng ký, giảm bớt sự can thiệp bằng các biện pháphành chính, ngay cả đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ; tăng quyềnchủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.

c) Quyđịnh đồng bộ các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài một cáchcụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng các biện pháp hỗ trợ về cung cấp thông tinmôi trường, cơ hội đầu tư nước sở tại, bảo hộ quyền lợi của doanh nghiệp đầu tưra nước ngoài trong quá trình kinh doanh ở nước ngoài. 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư