Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư ra nước ngoài » Lựa chọn địa bàn, lĩnh vực và hình thức đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầutư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quyđịnh của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

c) Mua lại mộtphần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quảnlý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung giankhác ở nước ngoài;

đ) Các hình thứcđầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.  

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư