Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Chính sách - Pháp luật » Pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp » Pháp luật về đầu tư » Chi tiết
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11


Luật Đầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Luật này có liệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006, thay thế Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài năm 2000 và Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998.

Tải file toàn văn Luật đầu tư 2005 tại đây.

  Các bài viết mới
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư