Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Chính sách - Pháp luật » Pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp » Pháp luật về đầu tư
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 Luật Đầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này có liệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006, thay thế Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài năm 2000 và Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998. Tải ...
Chi tiết »
Nghị định 108/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam; - Hoạt động đầu tư ra nước ngoài (xem Nghị định ...
Chi tiết »
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ban hành mẫu biểu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam Mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham khảo tại đây.  
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư