Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Chính sách - Pháp luật » Pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, sửa đổi bổ sung năm 2016 Luật Đầu tư số 67/2014, được sửa đổi và bổ sung năm 2016, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt độngđầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài     VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 04/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017  LUẬTĐẦU TƯLuật ...
Chi tiết »
Nghị định 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đầu tư 2014 về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạtđộng của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối vớihoạt động đầu tư.Nghị định này áp dụngđối với nhà đầu tư và cơ quan ...
Chi tiết »
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm ...
Chi tiết »
Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Bieu mau thuc hien thu tuc dau tu tai Việt Nam Mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư