Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Chính sách - Pháp luật » Pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp » Pháp luật về doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và quy định về nhóm công ty.

Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006,
thay thế Luật doanh nghiệp năm 1999; Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, các quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000.

Xem và tải về toàn văn Luật Doanh nghiệp tại đây.


 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư