Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư vào Việt Nam » Quy trình thủ tục
Khái quát quy trình thủ tục đầu tư QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ   Sơ đồ trình tự thủ tục     Ghi chú: - (1), (2), (8), (10): thực hiện tại UBND cấp huyện nơi có dự án (nếu dự án vốn trong nước có diện tích dưới 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng VN): tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án còn lại). - (3), (9): thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. - (4), ...
Chi tiết »
Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ   1.      Hồ sơ đăng ký đầu tư a) Hồ sơ gồm: - Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu); - Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ này, nhà đầu tư phải nộp kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của ...
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư