Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Chính sách - Pháp luật » Pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp » Pháp luật về đầu tư » Chi tiết
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ban hành mẫu biểu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tham khảo tại đây. 

  Các bài viết đã đăng
▪  Nghị định 108/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư  (28/12/2011)
▪  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11  (27/12/2011)
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư