Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: CSDL đầu tư » Số liệu đầu tư
Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 1 năm 2013   Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 1 năm 2013 như sau:     1.Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Trong tháng 1 đầu năm 2013, ...
Chi tiết »
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 12 tháng năm 2012   Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài đến ngày 15/12 tháng năm 2012 như sau:   1. Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Trong 12 tháng đầu năm 2012, ước ...
Chi tiết »
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư