Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
 
:: Hướng dẫn đầu tư » Đầu tư vào Việt Nam » Quy định áp dụng quy trình thủ tục đối với nhà đầu tư » Chi tiết
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền tiếpnhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầutư (Điều 28 Nghị định 118/2015)

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồiGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp,khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chếxuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khucông nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu côngnghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất,khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

a) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp,khu chế xuất, khu công nghệ cao;

b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chếxuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. S Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hànhđể thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;

b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu côngnghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

4. Cơ quan quy định tại các Khon 1, 2 và 3 Điều này là cơ quan nhà nước có thẩm quyềnđiều chỉnh và thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấychứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương đã cấp cho nhà đầu tư trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệulực thi hành.

 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư