Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Chính sách - Pháp luật » Chi tiết
Thủ tục đăng ký thuế thuận lợi, rõ ràng, minh bạch hơn

(VEN) - Thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 12/8/2016) hướng dẫn các thủ tục đăng ký thuế mới theo hướng rõ ràng, thuận lợi, minh bạch hơn.

  Trước đây, phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định khác còn chồng chéo dẫn đến áp dụng không thống nhất. Nay Thông tư 95/2016/TT-BTC đã xác định rõ phạm vi điều chỉnh đảm bảo không bị chồng chéo, dễ tra cứu khi áp dụng; quy định chi tiết, cụ thể hơn đối tượng áp dụng theo sáu nhóm gồm: Nhóm nộp thuế; nhóm được ủy nhiệm thu; nhóm người phụ thuộc; nhóm cơ quan thuế; nhóm cơ quan hải quan; nhóm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC, doanh nghiệp (tổ chức) nộp thuế sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất sử dụng đến khi chấm dứt hoạt động. Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất sử dụng suốt cuộc đời. Người phụ thuộc của cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh và cũng sẽ là mã số thuế sử dụng khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

  Người nộp thuế sử dụng mã số thuế để khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế… đối với tất cả các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, kể cả nộp thuế sản xuất, kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau. Mã số thuế đã cấp sẽ không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác.

  Để tránh tình trạng cơ quan thuế đóng mã số thuế người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã bổ sung hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan hải quan trong trường hợp đơn vị có hoạt động xuất, nhập khẩu. Thông tư 95/2016/TT-BTC cũng đã bổ sung quy định về khôi phục mã số thuế cho cả doanh nghiệp và tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh; bổ sung về danh mục trạng thái mã số thuế người nộp thuế.

  Trước đây đã quy định cơ quan thuế phải xác minh khi người nộp thuế ngừng khai và nộp thuế không báo với cơ quan thuế, nhưng chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa phù hợp. Nay Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định các trường hợp cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế để xác định người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ, quy định rõ trình tự, thời gian, thủ tục các bước tiến hành từ thông báo cho người nộp thuế đến việc phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh thực tế hoạt động kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn...; quy định cơ quan thuế phải phối hợp cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

  Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong các trường hợp: Người nộp thuế ngừng hoạt động đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, hoặc được khôi phục mã số thuế. Thông tin công khai bao gồm tên, mã số thuế, địa chỉ, trạng thái mã số thuế và lý do chi tiết, ngày hiệu lực của thông tin thay đổi....

  Tổng cục Thuế khẳng định, những điểm mới trong Thông tư 95/2016/TT-BTC sẽ góp phần tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, minh bạch, rõ ràng hơn cho người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

  Lan Ngọc

    Các bài viết mới
  ▪  Những điểm mới về thuế XNK có hiệu lực từ tháng 9  (05/09/2016)
  ▪  Điều kiện đầu tư kinh doanh 6 lĩnh vực ngành Nông nghiệp  (04/07/2016)
  ▪  Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016  (27/06/2016)
  ▪  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016  (28/03/2016)
  ▪  Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc  (08/12/2015)
  ▪  Những chính sách mới đáng chú ý trong tháng 12  (30/11/2015)
  ▪  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015  (02/11/2015)
  ▪  Sẽ gia nhập thêm một công ước quốc tế nhằm thúc đẩy hội nhập  (14/10/2015)
  ▪  Công nghiệp ô tô VN tăng trưởng 60%  (09/10/2015)
  ▪  Những điểm mới về đăng ký doanh nghiệp  (08/10/2015)
   
   
  Mạng lưới Xúc tiến đầu tư