Trang này tất cả
search  
8/1/2008 9: 21: 15 AM
  Trang chủ | Site map | Liên hệ
Thông tin thời tiết
Tỷ giá
Thị trường chứng khoán
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 
 
:: Đồng hành cùng Nhà đầu tư » Nhà đầu tư có ý kiến » Chi tiết
Thủ tục đăng ký vốn điều lệ của Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần

Câu hỏi: Xin hỏi các thủ tục đăng ký vốn điều lệ của Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần?

Luật Doanh nghiệp Khoản 6 Điều 4 quy định: “vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết trong một thời gian nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty”.

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: “vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Đồng thời, khoản 4 Điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “vốn điều lệ của công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán”.

Do vậy, việc xác định vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cần căn cứ quy định nêu trên. Trong quá trình hoạt động, trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ góp vốn, đề nghị thực hiện theo quy định của Điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng của UBND tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở chính để được hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đối với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp./.

  Các bài viết mới
▪  Thủ tục đối với việc Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam  (27/11/2012)
▪  Thủ tục giải thể doanh nghiệp  (27/11/2012)
▪  Thủ tục thây đổi chủ doanh nghiệp tư nhân  (27/11/2012)
▪  Đặt tên cho doanh nghiệp  (27/11/2012)
 
 
Mạng lưới Xúc tiến đầu tư